Tradicijos
Tradicijos


Įstaigos bendruomenės nariai didžiuojasi įstaiga. Mūsų tradicijos yra svarbi įstaigos kultūros dalis ji – vertybė, vaikas – aktyvus savo aplinkos kūrėjas. Įstaiga turi savo tradicijas, jos veikla teigiamai vertinama vietos bendruomenėje. Dalijamės patirtimi rajono spaudoje, nuolatos atnaujnami informaciniai stendai, teikiamos individualios konsultacijos.

Skyriuje „Žvaigždutė“ organizuojami šie renginiai:

  Rugsėjo 1-osios šventė
  Mokytojo dienos paminėjimas
  Kūrybinės raiškos savaitė „Rudenėli, kas gi tavo pintenėlėj?“
  Kūrybinės raiškos savaitė „Mažieji talentai“
  Rudens sveikatos savaitė
  Advento vakarojimas
  Eglutės įžiebimo šventė
  Kūrybinės raiškos savaitė „Dideli ir maži Kalėdų stebuklai“
  Atsisveikinimo su eglute rytmetys
  Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
  Šventinis rytmetys „Mes Lietuvos vaikai“, skirtas vasario 16-ąjai
  Sezoninės sveikatos savaitės
  Šventė „Šokim, trypkim – žiemą išvarykim“
  Kovo 11-osios paminėjimas
  Sezoninės pažinimų, tyrinėjimų, atradimų savaitės „Gamtos pėdutės“
  Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
  Kūrybinės raiškos savaitė „Margutis rieda – vaikai pagauti jį bėga“
  Kūrybinės raiškos savaitė „Tūkstantis gražių žodelių“
  Kūrybinės raiškos savaitė „Tau, mamyte“
  Kūrybinės raiškos liaudies ir žaidimų savaitė „Zur zur malūnėlis“
  Šventė „Lik sveikas, darželi“
  Šventė „Vaikystės spindulėlis“
  Ugdytinių išvykos ir ekskursijos