Fiksuoto mokesčio ataskaitos
Fiksuoto mokesčio ataskaitosFiksuoto mokesčio gautos ir panaudotos lėšos

 

2016 m.

19341,47 eur – gauta per 2016 m.

18565,24 eur – panaudota per 2016 m.

tame skaičiuje:

-3024,55 eur – ugdymo priemonės

-3103,97 eur – higienos priemonės

7652,66 eur – ūkinis inventorius

54,00 eur – minkštas inventorius

1507,69 eur – einamojo remonto prekės

3222,37 eur – maisto pagaminimo išlaidos

 

 

Vyriausioji buhalterė Stefanija Gusarova