Mūsų akimirkos
Akmenės smuikelis
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų folkloro ansamblis „Malūnėlis“ birželio 9 d. dalyvavo „Akmenės smuikelis“ tradicinėje šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Mažųjų skaitovų lūpomis skambėjo padėkos žodžiai – ačiū Lietuva. Jokūbo Brazio deklamuojami gražiausi eilėraščio posmai suskambo, kurie buvo skirti Naujosios Akmenės miestui. Į šventę ugdytinius atlydėjo tėveliai ir neformaliojo švietimo mokytoja Ona Deniušienė.
Nuoširdus ačiū mūsų miesto poetui Leonardui Pukinui.
Muzikos diena darželyje
Kūrybinės raiškos savaitė „Žaidimų dienelės“ įvyko muzikinių projektų „Skambančios dūdelės – 3“ ir „Dainų daina – 2“ koncertas. Suskambo projekto dalyvių atliekamos dainelės ir išilginių fleitų garsai. Renginyje dalyvavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič, projekto vykdytoja muzikos mokytoja metodininkė Aldona Savčikienė. Mokytojai pasidžiaugė darniu dalykišku bendravimu ir bendradarbiavimu su muzikos mokykla ir vaikų lopšeliu-darželiu „Žvaigždutė“. Muzikos mokyklos padėkos ir gėlės papuošė muzikinių projektų mažuosius dalyvius. Projektus įgyvendino ir koordinavo neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Ona Deniušienė.
Kūrybinės dirbtuvėlės darželyje
Meninė veikla yra kūrybinė išraiška, skatinanti vaiko tobulėjimą. Molis, piešimas, aplikacija, šokis ir žaidimas, muzikavimas molinukais, skudučiais yra būdas vaikui perteikti savo emocijas, gebėjimus, vaizduotę, kūrybiškumą. Į tradicinį savaitės renginį „Žaidimų dienelės“, kūrybines dirbtuvėles atvyko Latvijos respublikos, Aucės miesto vaikų darželio „Vecaucė“ ugdytiniai ir pedagogės.
Smagu buvo stebėti svečių kūrybinę raišką: skudučiais išgaunamus muzikos garsus, šokių judesius ir vaikišką fantazija meniniuose molio ir aplikacijos darbuose, kuomet jis pamato, jog kažką sukūrė savo rankomis.
Savaitės renginyje dalyvavo ir su svečiais bendravo pedagogės Daiva Andriuškienė, Irena Daščiorienė, Jūratė Badaukienė, Alina Pivanovičienė, Ona Deniušienė.
Šokių diena darželyje
 Kūrybinės raiškos savaitė „Žaidimų dienelės“ pakvietė visus darželio ugdytinius ir pedagogus į šokių ir žaidimų popietę. Renginio svečiai – Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mažieji šokėjai. Kolektyvo vadovė Birutė Viktoravičiūtė mokino mažuosius darželio vaikučius žaidimo ir šokio judesių. Popietė suteikė daug gerų emocijų
Būk saugus, būsimas pirmoke
Gegužės 11 d. lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė” apsilankė Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius Marius Skerstonas ir vyriausiasis specialistas Vaidotas Adomaitis. Jų apsilankymas susijęs su vykdoma akcija „Būk saugus, būsimas pirmoke”. Stebėdami pareigūnų rodomas skaidres „Ežiukų” ir „Kiškučių” grupės vaikai susipažino, prisiminė, pakartojo ir įtvirtino žinias apie tai, kada, nuo ko gali kilti gaisras, kaip elgtis tokioje situacijoje, kur kreiptis iškilus pavojui. Bendravimo metu vaikai atsakinėjo į pareigūnų užduodamus klausimus, taip pat kausinėjo ir patys.
Šis susitikimas praplėtė vaikų suvokimą apie pavojus tykojančius buityje, aplinkoje ir saugų elgesį su pavojingais daiktais nuo kurių gali kilti gaisras.
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Saulė Stancevičienė
Kūrybiškiausių šeimų sambūris
Gegužės 11 d. Naujosios Akmenės muzikos mokykla organizavo muzikinį renginį „Kūrybiškiausių šeimų sambūris“. Koncerte dalyvavo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytinis Dovydas Plienas, atlikdamas lietuvių liaudies dainą „Pamačiau kukuti“. Šeimos tercetas su sesute Auguste ir močiute Antanina atliko dvi latvių liaudies daineles „Katytė“ ir „Neklaužada berniukas“.
Pavasario puokštė mamytėms
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre „Pavasario puokštė mamytėms“ koncerte dalyvavo muzikinio projekto „Skambančios dūdelės – 3“ dalyviai: Dovydas Plienas, Adomas Tupikas, Dovydas Kveinys. Mamytes pasveikino fleitų tercetas linksmu rokenrolu. Nuotaikingais eilėraštukais savo mamytes sveikino Rusnė Orlaitė, Eitvydė Sasnauskaitė ir Kristupas Kairys.
Kalbos savaitė
Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ balandžio 23-27 d. vyko kalbos savaitė „Tūkstantis gražių žodelių“.
Balandžio 24-25 d. priešmokyklinės „Kiškučių“ ir „Ežiukų“ grupės ugdytiniai, lydimi pedagogių R. Borusevičienės, S. Stancevičienės ir N. Joniškienės, lankėsi bibliotekoje. Vaikus pasitiko bibliotekos darbuotoja A.Gerulskienė. Ji papaskojo apie biblioteką, išgirdo kaip sudėliojamos knygos, iš kur jos gaunamos ir kt. Atsakinėjo į vaikų klausimus ir pakvietė pavartyti įvairių vaikams skirtų knygų. Ugdytiniai negalėjo atitraukti akių nuo spalvingų ir vaizdingų knygelių, bandė perskaityti, kas parašyta. Vėliau vaikai žaidė prie šviesos stalo, ieškojo būdų kaip teisingai atlikti užduotis. Ugdytiniams išvyka paliko daug gerų įspūdžių, įgijo naujų žinių, norą apsilankyti kartu su tėveliais.
Balandžio 26 d. vyko rytmetys, kurį pradėjo Kalbos tetulės (O. Deniušienė, D. Pleikienė ir I. Sigariova). Visi kartu sekė „Liežuvėlio pasakėlę“, pasakas be galo, mėgdžiojo paukščių balsus, pradėjo ir užbaiginėjo frazeologizmus. Baigiantis rytmečiui „Kalbos tetulės“ padovanojo vaikams po „Debesėlį“, kuriame jie turėjo išsakyti savo svajones, kuo ypatingi ir kokia jų vaikystė.
Renginys triukšmo suvokimo dienai paminėti
 Kasdien mus supa daugybė garsų – vieni iš jų malonūs, kiti erzina.
TRIUKŠMAS – tai dirbtinai sukelti įvairaus stiprumo ir dažnio garsai, kurie trukdo dirbti, poilsiauti ir kenkia sveikatai. Balandžio 25 d., Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje–darželyje „Žvaigždutė“, buvo paminėta Tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Renginiu metu buvo atkreiptas vaikų dėmesys į triukšmo kenksmingumą ir pavojingumą. Neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} Ona Deniušienė pasiūlė paklausyti tylios ir trankios muzikos. Buvo bandoma mokytis dainelės žodžių esant dideliam triukšmui, o paskui aptarti pojūčiai, kaip triukšminga aplinka veikia galimybę mokytis, kurti, bendrauti. Įvairių daiktų pagalba patys vaikai kūrė įvairų triukšmą, nuo šiugždenimo iki stipraus. Taip vaikai turėjo galimybę suvokti, pajausti, kad didelis triukšmas trikdo, kelia nerimą, nemalonu būti tokioje aplinkoje. Buvo aptarta kas yra patys didžiausi triukšmo šaltiniai (PSO duomenimis).
Buvo kalbėta, kad ir vaikai gali kurti tylesnę namų aplinką, tylesnę ugdymo įstaigą, tylesnį poilsį. Tuomet mūsų aplinka bus malonesnė, geriau išgirsime save ir kitus, ramiau jausimės. Renginys buvo baigtas, klausantis ramios muzikos.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gražina Bogdelienė

 

Tarptautinė pažintinė – praktinė konferencija
Balandžio 20 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ įvyko tarptautinė pažintinė – praktinė konferencija „Logopedinių pratybų dermė bendradarbiaujant su muzikos pedagogais“. Sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Lukauskaitė, Akmenės rajono savivaldybės PPT, l. e. direktorės pareigas Andželika Adolevskienė ir Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ l. e. direktoriaus pareigas Rasa Dagelienė.
Akmenės rajono savivaldybės PPT vyresnioji logopedė Jūratė Plienienė supažindino apie logopedinę pagalbą Akmenės rajono ugdymo įstaigose. Pranešimus skaitė ir filmuotą medžiagą demonstravo logopedė metodininkė Laura Ivanovienė, muzikos mokytoja metodininkė Vitalija Guobienė. Socialiniai parneriai iš Latvijos Respublikos, Aucės miesto vaikų l/d „Vecauce“ logopedė Lilita Svilaine, darželio vedėja Inita Bilkšte, vyresnioji logopedė Dovilė Strakšaitė, vyresnioji muzikos mokytoja Živilė Garbaliauskienė, vyresnioji logopedė Monika Dimitrevičiūtė, neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} ekspertė Ona Deniušienė, logopedė Birutė Navickienė. Stendinį pranešimą „Linksmieji pirštukai“ pristatė Šiaulių l/d „Varpelis“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Rima Barkauskienė.
Gausus minčių lietus, daug naujų idėjų pasigirdo užbaigiant diskusijas apie taip reikalingą bendravimo naudą.
Šaškių varžybos
 Balandžio 19 d. darželio ugdytiniai: Austėja, Leila, Pijus ir Rokas dalyvavo Naujosios Akmenės lopšelyje-darželyje „Buratinas“ rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų šaškių varžybose. Sekėsi labai gerai: Austėja laimėjo I vietą mergaičių pogrupyje, o Pijus – IV vietą berniukų pogrupyje.
Prizininkai apdovanoti medaliais ir diplomais, visi dalyviai – atminimo diplomais. Kiekvienas varžybų dalyvis buvo apdovanotas knygelėmis, išleistomis Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, kurias vaikams įteikė seimo nario V. Ąžuolo padėjėja J. Kazickaitė.
Akcija „Kontis ir Tvarkius“
Balandžio 19 d. Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ priešmokyklinių grupių vaikus aplankė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovė.
Vaikai savo žinias apie rūšiavimą pritaikė praktiškai, o svarbiausia, žino, kad išrūšiuotas pakuotes galima perdirbti. Grupių vaikams puikiai sekėsi rūšiuoti. Vaikai gavo dovanų knygutę „Kontis ir Tvarkius“ bei atšvaitų.
Akcija „Darom – 2018“
 „Darom” arba „Let's do it World“ – tarptautinė organizacija, kuri vienija 113 pasaulio valstybių. Šiai dienai, Lietuva yra sukaupusi didžiausią patirtį visame pasaulyje organizuojant masines aplinkos tvarkymo talkas.
Idėjos autoriai – estai, tačiau Lietuva buvo, viena iš pirmųjų šalių, kuri prisijungė prie šio judėjimo. DAROM akcija yra vienas didžiausių renginių Lietuvoje, kuris atkreipia dėmesį ne tik į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet skatina savanorystės, socialinio atsakingumo ir pilietiškumo jausmus.
Akcija „Darom“ Lietuvoje pirmą kartą startavo 2008 m. pavasarį. Pirmoji „Darom“ akcija sužadino pilietinę visuomenės atsakomybę bei „išlaisvino“Lietuvą nuo daugiau nei 500 tonų atliekų.
Kiekvienais metais vaikų l/d „Žvaigždutė“ taip pat prisideda prie organizuojamų „Darom“ akcijų. Akcija „Darom – 2018“ ne išimtis. Balandžio 19 d. grupių ugdytiniai l/d „Žvaigždutė“ teritorijoje, žaisdami prisidėjo prie aplinkos išsaugojimo švarindami savo grupių aikšteles. Ugdytiniai po akcijos į grupes gįžo su šypsena ir pilni įspūdžių.
Metodinė diena
 Sakoma, kad veiklos rezultatus skaičiuojame kalendorinių metų pabaigoje, ugdymo įstaigose rezultatus apibendriname pavasarį. Balandžio 18 d. į Naujosios Akmenės vaikų lopšelį–darželį „Žvaigždutė“ susirinko rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogės, kurios dalyvavo rajono ikimokyklinių įstaigų metodinėje dienoje „Žaisdami mokomės“.
Metodinės dienos tikslas – pasidalinti gerąja ugdymo(si) patirtimi su rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis.

Viešnios stebėjo auklėtojos metodininkės Alinos Pivanovičienės atvirą veiklą „Žaidimai moko“. Tai respublikinio prevencinio projekto „Žaidimai moko“ apibendrinamoji ugdymo rezultatų veikla. Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ šį projektą vykdo antrus metus. Auklėtojos metodininkės Rasos Borusevičienės vykdytas praėjusiais mokslo metais šis projektas davė puikius ikimokyklinukų ugdymo(si) pasiekimų rezultatus. Nutarta šį projektą integruoti į įstaigos ugdymo(si) programą „Vaikystės mokyklėlė“. Esame šio respublikinio projekto pradininkai Akmenės rajone.
Auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė pristatė įstaigoje vykdytą respublikinį pilietinio ugdymo projektą „Kaip surasti Lietuvą 2018?“ ir perskaitė pranešimą „Aš turiu dviratuką“. Tai įstaigos prevencinis saugaus elgesio gatvėje ir įstaigos teritorijoje projektas, kuris vykdomas jau ketverius metus.
Neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} ekspertė Ona Deniušienė pristatė video metodinę medžiagą „Improvizaciniai žaidimai su skudučiais“.
Auklėtoja metodininkė Jūratė Badaukienė pasidalino gerąja ugdymo patirtimi pateikdama video medžiagą „Ugdytinių kūrybinės veiklos virsmas žaidimu“.
Ši metodinė diena parodė, kad žaidimai gali būti įvairių formų, kurie skatina vaiko vystymąsi ir intelektinį tobulėjimą.
Inkilai – paukštelių namai
Saulės sušildytas oras vis dažniau vilioja vaikučius į kiemą. Akį džiugina pirmas žiedelis, o širdį ramina paukštelio giesmelė. Paukšteliui kaip ir vaikui reikia savų namų, savos pastogės.
Apžvelgę darželio teritorijos medžius, pamatėme, kad reikia atnaujinti inkilus.
Pasiūlėme tėveliams pagaminti ir padovanoti darželiui po inkilėlį.
Džiaugiamės tėvelių kūrybiškumu ir pagalba ikimokyklinei įstaigai.
Konkursas „Pumpurėliai 2018
Balandžio 13 d. įstaigos neformaliojo ugdymo choreografijos būrelio ugdytiniai (vadovė neformaliojo švietimo mokytoja {meninis ugdymas} Irena Daščiorienė) dalyvavo IV-ame tarptautiniame vaikų ir jaunimo šokių konkurse „Pumpurėliai 2018“. Ugdytiniai šoko ritminį šokį. Amžiaus grupėje (4-7 m.) laimėjo III-ąją vietą. Šokėjai buvo apdovanoti taure ir medaliais.
Pažintinė ekskursija į memorialinį muziejų
Balandžio 10 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai su auklėtoja Rasa Borusevičiene, vyko į Papilę. Tikslas – aplankyti Simono Daukanto memorialinį muziejų, kuris įsikūręs tradicinėje žemaitiškoje troboje. Vaikus pasitiko muziejaus vadovė Ernesta Šmukštaitė. Ji papasakojo vaikams apie istoriko, rašytojo ir vertėjo gyvenimą. Vaikai pamatė muziejuje eksponuojamus įvairius leidinius, fotografijas ir šviesuolio rankomis padarytą kėdę iš obelies šakų. Didelį susidomėjimą vaikams suteikė Juros periodo atodangos fosilijų radiniai, kuriuos leido paliesti, apžiūrėti. Po to vaikai ėjo į kiemelyje esančią klėtį, kurioje gausu įvairių senoviškų daiktų, rakandų. Išgirdo apie daiktų paskirtį, naudą.
Ačiū vadovei už šiltą ir malonų priėmimą, vaikams suteiktas žinias ir gerus įspūdžius.
Velykų šventės rytmetis
Balandžio 3 d. mažieji ugdytiniai susirinko į Velykų šventės rytmetį „Margutis rieda – vaikai pagaut jį bėga“. Su personažais – Velyke ir Kiškiu, prisiminti velykinius papročius, tradicijas, žaisti smagius žaidimus, padainuoti linksmas pavasario ir velykines daineles. Velykė su Kiškučiu visus pavaišino lauktuvėmis. Ugdytiniai prisiminė Kiškio supimus lovatiesėje ir pajuokavimus žaidžiant žaidimus „Višta“, „Garnelis“. Senovėje sakydavo, jog per Velykų šventę reikia daug linksmintis, kad vaikai augų sveiki ir stiprūs.
Veiksmo savaitė „Be patyčių“
Tarpusavio santykiai – sunkiausia bendravimo forma ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Dėl skirtingo auklėjimo modelio, dėl skirtingo socialinio požiūrio į gyvenimo realijas dažnai kyla nesusikalbėjimas, konfliktai. Tai gali išaugti į ilgalaikį neigiamą požiūrį į gyvenimo realijas, šeimos narius, kaimynus, bendradarbius, bendramokslius ir t.t.Patyčios išbujoja ten, kur baiminamasi drąsiai kalbėtis apie negatyvų elgesį, žvilgsnį, nuomonę.
Mūsų įstaiga nuo 2008 m. dalyvauja prevencinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“. Kiekvieną pavasarį visa įstaigos bendruomenė įsijungia į savaitės BE PATYČIŲ renginius. Savaitės metu ugdytiniai kalbasi apie draugystę, konfliktų sprendimo būdus, žiūri senosios animacijos filmukus apie draugus, skaito pasakas, pamokomas istorijas apie draugą, mokosi eilėraščių apie draugystę, piešia savo draugų portretus.
Įstaigoje tradiciškai, šiemet jau penktą kartą, vyko rytmetis ,,Ranką duok ir nusišypsok“. Rytmečio tikslas – draugystė tai būsimų pirmokų mokslo sėkmės pagrindas, kuri prasideda darželyje kalbantis, žaidžiant žaidimus. Rytmetį vedė savaitės BE PATYČIŲ koordinatorė, auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė.
Paroda „Gamtos vartus atvėrus“
Kai nutirpsta sniegas, kai saulėtų dienų daugėja, kai paukščių giesmelės garsėja, nedrąsiai į mūsų kraštą atkeliauja pavasaris, o su juo ir Tarptautinė Žemės diena.
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniai Žemės dieną pasitinka piešdami piešinius tradiciniam konkursui „Gamtos vartus atvėrus“, kuris eksponuojamas prekybos centre Akmena, UAB „Gardmena“.
Šiemet ugdytinių kūrybiniai darbeliai skirti Lietuvos 100-mečiui.
Pasaulinė Žemės diena
Kovo 20 d. darželyje vyko rytmetis, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Salėje vaikus pasitiko Žynė (auklėtoja B.Intienė) ir pasiūlė vaikams pažiūrėti „Gandriukų“ grupės vaikų inscenizuotą sakmę „Kaip atsirado Žemė“.
Pakalbėję apie Žemę, jos turtus ir šiandien visame pasaulyje minimą Žemės dieną, vaikai sveikino Žemelę – deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, žaizdė žaidimus apie pavasarį, atbundančią gamtą, parskrendančius paukštelius, nes žemės diena sutampa su pavasario lygiadieniu.
Rytmečio pabaigoje dalyviams buvo padovanoti spalvinimo paveikslėliai su Žemės ir ją globojančios saulutės atvaizdu. Šventinį rytmetį vainikavo lauke iškelta Žemės vėliava.
Savaitės bėgyje vaikai grupėse piešė, „rašė“ linkėjimus, sveikinimus Žemelei, kurie papuošė darželio koridorių.
Išvyka į Latviją
Kovo 14 d. „Ežiukų“, „Kiškučių“ ir „Boružėlių“ grupių vaikai buvo pakviesti į sporto šventę, kuri vyko Aucės vidurinėje mokykloje. Mus pasitiko Aucės vaikų darželio direktorė Inita Bilkštė. Sporto šventėje buvo varžomasi su keturiomis Latvijos darželių vaikų komandomis ir Joniškio darželio vaikais. Buvo labai smagi, linksma šventė, kurią vedė „Lėlė-balerina“.
Muzikos mokyklos koncertas
Mažieji atlikėjai iš Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kovo 12 d. koncertavo vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ Buvę darželio ugdytiniai, muzikinių projektų dalyviai, tęsia muzikinį kelią pasirinkę skambiausius muzikos instrumentus. Darželinukai klausėsi akordeono, kanklių, fleitos, smuiko skambančių kūrinėlių, o vokalinis mišrus kvartetas nuspalvino renginį pavasarine nuotaika. Koncertą puikiai komentavo ir vedė muzikos mokyklos mokytoja Meilutė Girskienė.
Kovo 11 – sios paminėjimas
 Kovo 9 d. darželyje vyko renginys „Aš myliu Lietuvą“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šventinis rytmetis prasidėjo visiems kartu giedant Tautišką giesmę.
Klausydamiesi G. Paškevičiaus dainos „Mano kraštas“, šventės dalyviai žiūrėjo filmuką apie Lietuvos gamtos grožį. Šventės metu, ir patys mažiausieji darželio ugdytiniai, ir priešmokyklinukai, dainavo dainas, šoko ratelius, deklamavo eilėraščius apie tėvynę, gimtąjį miestą Naująją Akmenę. Šokių būrelio vaikai pašoko ritminį šokį „Vėliavėlėj spalvos trys“.
Renginio metu buvo apdovanoti ugdytiniai kurie, kartu su tėveliais, dalyvavo respublikiniame konkurse „Lietuvėlei ausiu juostą“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Savaitės eigoje, vaikai puošė Lietuvos kontūrą trijų spalvų tulpėmis, tad šventės pabaigoje visi pasidžiaugė papuošta Lietuva.
Renginio pabaigoje dalyviams buvo padovanotos trijų spalvų tulpės.
Konkursas „Mano žalioji palangė“
Jau ne pirmi metai dalyvaujame respublikiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. Šiais metais ir pavadinimas „Žalioji palangė Lietuvos 100-mečiui“ mus įpareigojo suteikti grupės vaikučiams, kuo daugiau žinių apie prieskoninius augalus, jų reikšmę organizmui. Darželio staliaus dėka grupėje turime du mini šiltnamiukus, kurie telpa ant palangės. Tėveliai atnešė sėklų ir mūsų šiltnamiai sužaliavo pipirmėte, kvapiuoju baziliku, melisa, mairūnu. Ypač smagu prižiūrėti savo auginamą svogūną.
Ragaujame ir įvertiname skonį.
 
„Kačiukų“ gr. auklėtoja Genovaitė Butkienė
„Sveikiausio užkandžio rinkimai“
 Projekto „Sveikatiada“ naujienos. Sveikatiados koordinatoriai pakvietė respublikos švietimo įstaigas, prisijungusias prie Sveikatiados projekto, dalyvauti „Sveikiausio užkandžio rinkimuose“. Reikėjo pristatyti savo patį šauniausią, sveikatai palankiausią, originalų užkandžio receptą.
Nuotraukose įamžintus receptus bei jų aprašymus reikėjo išsiųsti iki vasario 5 d. Šiame konkurse dalyvavo „Drugelių“, „Voveriukų“, „Boružėlių“ grupių ugdytiniai, jų tėveliai ir auklėtojos Danutė Pleikienė, Jūratė Badaukienė ir Alina Pivanovičienė.
Sveikai gyventi yra smagu!

 

Sveikatiados kuratorė – ambasadorė įstaigoje auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė.

 

 

 

Vienas iš receptų „Greitas sveikas Manto mamos užkandis“ (129 pav.):

Kai šeimyna grėsmingai suka aplink barškindama šaukštais, o pagrindinis patiekalas dar nebaigtas, šie greiti užkandukai – tikras išsigelbėjimas.

Jums reikės:

·      Kelių riekelių juodos duonos (pagal valgytojų skaičių), pavyzdžiui, „Jorės“;

·      Mocarelos sūrio;

·      Kelių pomidorų;

·      Trupučio druskos ir/ar rukolos.

Įjungiame orkaitę (maždaug 180 laipsnių), duonos riekeles pjauname perpus. Ant kiekvienos dedame griežinėlį sūrio. Kelioms minutėms pašauname į orkaitę. Kai mocarela jau tirpsta, ištraukiame, dedame į lėkštę, užberiame truputį prieskonių ir/ar druskos. Į tarpus padėliojame pomidorų skiltelių. Viskas, skanaus!

„Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai"
 Vyresniojo amžiaus ir priešmokyklinio ugdymo vaikai su auklėtojomis pakviesti šalies prezidentės Dalios Grybauskaitės kūrybiškai ir prasmingai švęsti jubiliejinę 100-ąją valstybės atkūrimo dieną, prisijungė prie akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“.

Mūsų šventė pražydo trispalvėmis žvaigždutėmis, kurias padarė patys vaikai, trispalvių šokiu ir skambia daina.

Šventinis koncertas

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre, vasario 16 d. šventiniame koncerte dalyvavo vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniai. Padėkos žodeliai Lietuvai, Tėvynei, Gimtinei suskambo deklamuojant Rusnei, Eitvydei, Mantui, Kristupui, Jokūbui Mitrofanovui, Jokūbui Braziui. Darželinukus koncertui paruošė auklėtojos Alina Pivanovičienė, Saulė Stancevičienė, neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} Ona Deniušienė.

100-tasis Lietuvos gimtadienis
 Lietuva ir jos pilietis – neatsiejami. Sustojame ir apmąstome savo gyvenimo prasmę, kai švenčiame gimtadienį. 100-ąjį Lietuvos gimtadienį švęsdami didžiuojamės savo šalimi. Pasididžiavimo savo valstybe jausmą skiepijame ir savo ugdytinių širdelėse – jie mūsų tradicijų tęsėjai ir puoselėtojai. Norėdami prasmingai ir kitaip, netradiciškai paminėti iškilią datą, sutarėme, kad dovanosime savo rankomis pagamintą dovaną. Vyresnieji ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų auklėtojos iš kokteilių šiaudelių išlankstė 100 trijų spalvų žvaigždutes ir jas sujungė. Taip pagaminome žvaigždutėmis kibirkščiuojančią Lietuvos trispalvę. Tai ugdytinių ir pedagogių dovana Lietuvai.

Šiemet pirmą kartą įsijungėme į Respublikinį projektą ,,Kaip surasti Lietuvą“. Tiesiogiai bendravome, interneto dėka, su Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ugdytiniais ir pedagogėmis.

Drauge sugiedoję Tautišką giesmę, susipažinome iš arčiau. Prisistatydami kupiškiečiai pasekė sakmę apie Kupiškio atsiradimą, mes pasekėme sakmę apie gegutę žemaitiška tarme. Viktorinos metu, sužinojome apie Kupės upę, kuri teka per Kupiškio miestą, apie Baltijos jūrą, kuri skalauja Lietuvos krantus, apie Gedimino pilies bokštą. Supažindinome savo naujus draugus su Eternit Baltik produkcija, kuri garsina mūsų miestą ir etniniu regionu – Žemaitija. Priešmokyklinės grupės ugdytinis Jokūbas Brazys padeklamavo poeto Leonardo Pukino eilėraštį apie Naująją Akmenę. Esame dėkingi poetui už puikią dovaną mūsų įstaigai.

Rytmečio pabaigoje vaikai šoko ritminį šokį ir dainavo dainą apie gimtinę. Rytmetį vedė ir tiesiogiai bendravo su Kupiškio vaikų darželio ,,Saulutė“ vaikais ir pedagogėmis priešmokyklinio ugdymo pedagogė Saulė Stancevičienė.

Širdingą padėką norime pareikšti žmonėms, kurie prisidėjo prie naujų tautinių kostiumų įsigyjimo ir įstaigos labdaros paramos fondui už naujų koncertinių rūbelių įsigyjimo finansavimą.

 

Parengė: Naujosios Akmenės vaikų lopšelio darželio ,,Žvaigždutė“ auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė

Šokim, trypkim, žiemą išvarykim

 Vasario 13 d. nuo pat ryto grupėse šurmuliavo persirengėliai. Ugdytiniai įspūdingomis kaukėmis pasipuošę, linksminosi žaisdami ir dainuodami. Nebuvo pamiršta ir skanduotė „Žiema,žiema bėk iš kiemo“. Visi vaišinosi keptais blynais ir saldumynais.

Lietuvos šimtmečiui – darželinukų dovana
 Naujosios Akmenės vaikų lopšelio–darželio ,,Žvaigždutė“ pedagogės artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pakvietė respublikos ikimokyklines įstaigas prisiminti senovės amatus: audimą, pynimą, rišimą, siuvimą ir surengė kūrybinių darbelių konkursą „Lietuvėlei ausiu juostą“.
Sulaukėme šimto dvidešimt penkių juostelių, atliktų įvairia technika ir priemonėmis. Darbų autoriai – patys mažiausi darželinukai, padedami auklėtojų, pedagogų ir mamų, kruopščiai išaudė, išpynė spalvingas juosteles. Žaismingas raštų įvairumas ir dermės pajautimas parodė darbų originalumą, meniškumą, estetiškumą.
Dėkojame Akmenės krašto muziejaus direktorei Lionei Stupurienei už kompetentingą darbelių įvertinimą ir suteiktą galimybę parodoje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, eksponuoti darbelius.
Su gausia juostelių ekspozicija susipažino Tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė L. Kelmelienė, menotyrininkė M. Adomavičienė.
Parodos lankytojus žavėjo darbelių spalvingumas, išradingumas, tautiškumas, originalumas, juostelių audimo, rišimo, pynimo technika.
Tai buvo begalinis trijų kartų noras kūrybiškai prisiliesti prie senovės amato ir jį atnešti kaip dovaną į šiuolaikinę erdvę.

Konkurso koordinatorė neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} ekspertė Ona Deniušienė

Eglutės įžiebimas
 Gruodžio 15 d. popietę l/d „Žvaigždutė“ ugdytiniai sugužėję į salę sutiko Nykštuką (vyr. auklėtoja B.Intienė). Jis vaikams papasakojo, kad sapnavo gražų sapną, kuriame gražuolė Fėja jam perdavė laišką. Nykštukui buvo liūdna, nes tai buvo sapnas. Vaikai pradžiugino Nykštuką, nes atrado laišką. Visi kartu perskaitę jį sužinojo, kad Fėja siūlo išvysti stebuklą, bet prieš tai reikia įveikti 5 užduotis. Vaikai nutarė padėti Nykštukui – šoko, dainavo, minė mįsles apie žiemą, taip įvykdė visas užduotis. Ir galiausiai Fėjos siųstos burtų lazdelės ir burtažodžio pagalba visi išvydo stebuklą – įsižiebė Kalėdų Eglutė.
Atsisveikindamas Nykštukas padėkojo vaikams, palinkėjo gražių švenčių, išsvajotų dovanų iš Kalėdų Senelio. Visi puikios nuotaikos grįžo į grupes, nusiteikę laukti susitikimo su Kalėdų Seneliu prie gražuolės Kalėdinės Eglutės.
 Prasidėjo Adventas – ramybės, susikaupimo ir Šv. Kalėdų laukimo metas. Svarbiausias Advento akcentas – vainikas su keturiomis žvakėmis.
Tad gruodžio 6 d. „Ežiukų“ grupės ugdytiniai, lydimi auklėtojų Saulės Stancevičienės ir Nijolės Joniškienės, išvyko į Klykolių kaimą, susipažinti, kaip gaminamos žvakės.
Vaikus labai nuoširdžiai ir šiltai priėmė Klykolių kaimo bendruomenės pirmininkė Antanina Plienienė ir jos vyras Domas Plienas. Pirmiausia ugdytiniai apžiūrėjo, susipažino su kaimo buities muziejuje eksponuojamais senoviniais daiktais.
Su vaško žvakių gamybos būdais, procesu supažindino ir parodė Domas Plienas.
Vaikai grįžo pilni gerų įspūdžių ir dovanomis – bičių medumi kvepiančiomis žvakutėmis.
 
Advento rytmetys
 Kai žemę sukausto šaltis ir ore skraido lengvos snaigės ateina žiema. O su ja ir Adventas. Adventas – ramybės, susikaupimo, gerų ir prasmingų darbų laikas. Šiemet Adventiniai rytmečiai vyko kiekvienoje grupėje. Juos vedė auklėtojos metodininkės Jūratė Badaukienė ir Irena Daščiorienė.
Močiutės seklyčioje vaikai žaidė adventinį žaidimą ,,Žąselės“, dėliojo eglės šakeles, kankorėžius, obuolius, blizgančius žaisliukus taip ,,pindami“ adventinį vainiką. Vainiko viduryje padėjo ir uždegė adventinę žvakę. Klausydamiesi ramios adventinės muzikos minė mįsles, būrėsi su šiaudais, kūčiukais. Į grupes parsinešė žvakeles, kurias prisidegė nuo vainiko adventinės žvakelės ir atvirutes su angeliukais, kurias pasikabino ant grupių durų. 
Susitikimas su Kalėdų seneliu
 Gruodžio 1 d. vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniai: ,,Ežiukų“, „Gandriukų“, „Boružėlių“, „Kiškučių“ grupių vaikai keliavo į Naujosios Akmenės miesto aikštę prie Kalėdinės eglutės. Ten skambant muzikai ugdytinius pasitiko Kalėdų Senelis su Snieguole.
Kiekvienos grupės vaikai asmeniškai įteikė Kalėdų Seneliui laiškus, kuriuose nupiešė savo norus ir troškimus.
Gražiai pabendravę su Kalėdų Seneliu ir Snieguole, vaikai linksmai nusiteikę grįžo į grupes laukti Kalėdinių dovanų.
Rudens sveikatos savaitė
 Rudens sveikatos savaitė ,,Mano eismo ABC“ buvo skirta saugaus elgesio gatvėje įgūdžių ugdymui. Įstaiga vykdo prevencinę programą ,,Mokomės saugaus eismo“, ,,Aš saugus, nes žinau“. Grupėse vaikai diskutavo apie saugų elgesį gatvėje, kieme, darželio teritorijoje. Modeliavo įvairias situacijas su žaislais, bandė rasti saugias išeitis. Vyresniųjų grupių ugdytiniai dalyvavo viktorinoje ,,Mano eismo ABC“, kurią išradingai vedė vyresnioji auklėtoja Jolita Šimkienė.
Tėvelių bendri su vaikais pagaminti atšvaitai buvo eksponuojami parodoje ,,Atšvaitas saugo mane“.
Susitikimas su kariais savanoriais
 Lapkričio 27 d. priešmokyklinės grupės vaikai susitiko su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 609 lengvosios pėstininkų kuopa. Ugdytiniai pamatė karių uniformą, susipažino su ženklais ir atributika, išgirdo karių pasakojimų apie ginklus, ekipuotės diržą, maistą, būtinybę sportuoti, jų pareigas, reikalavimus, taisyklių laikymąsi.
Vaikai galėjo išbandyti kario kuprinės sunkumą, užsivilkti neperšaunamą liemenę, užsidėti šalmą, atsigulti į miegmaišį. Vaikai sužinojo, jog keliauti į žygį su keliasdešimt kilogramų sveriančia kuprine ir ginklu, miegoti miške bet kokiu oru – nėra lengva ir patogu. Šis susitikimas padėjo ugdytiniams geriau pažinti Lietuvos kariuomenę, o gal ir norą užaugus būt kariu?
Miesto Eglutės įžiebimas
 Lapkričio 27 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Boružėlių“ grupės ugdytiniai dalyvavo miesto eglutės įžiebimo šventėje. Šventinė nuotaika, linksmos vaikų dainuojamos dainelės „Angelo sparnas“ ir „Angelo pėdutės“ džiugino tėvelius ir aikštėje susirinkusius žiūrovus. Miesto aikštė suspindėjo, sumirgėjo įvairiaspalviais žiburėliais. Šventėje su vaikais dalyvavo grupės auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė, neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} ekspertė Ona Deniušienė.
Fizinio aktyvumo piramidės konkursas
 Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Kiškučių“, „Ežiukų“, „Gandriukų“ , „Kačiukų“ grupių ugdytiniai noriai atsiliepė į Sveikatiados kvietimą dalyvauti fizinio aktyvumo piramidės konkurse. Vaikai piešė, kirpo, klijavo, aptarė kur kokias veiklas klijuoti, ką daro kiekvieną dieną, o ką rečiau. Vaikų darbai papuošė įstaigos Sveikatiados stendą. 

Knygelė:Padainuokim ir pašokim
 Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vaikų ir muzikos mokytojos kūryba suskamba eilėmis ir muzikos garsais. Šiltas, nuoširdus bendravimas su vaikais įkvėpia viską užrašyti žodžiais ir natelėmis. Naujoji knygelė „Padainuokim ir pašokim“ jau gyvena kartu su vaikais. Tai ir kūrybiniai-didaktiniai žaidimai, ir dainelės, ir rateliai, ir šokiai. Mažieji ugdytiniai atlikdami dainelės, žaidimus, kuria imitacinius judesius, papildo naujomis idėjomis, kurios suteikia džiaugsmo ir pasitikėjimo atliekant kūrinėlius.
Knygelė „Padainuokim ir pašokim“ papildys Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo muzikos mokytojų repertuarą.
Dainuodami ir šokdami visada būkite linksmi ir laimingi.
Ekskursija į biblioteką
 „Ežiukų“ grupės ugdytiniai lapkričio 22 d. lankėsi Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Bibliotekos darbuotojos supažindino vaikus su gausia knygų įvairove, papasakojo, kad knygos „atkeliauja“ iš Vilniaus ir yra išdėliojamos pagal nustatytas taisykles.
Bibliotekininkė Onutė priminė vaikams, kaip reikia elgtis su knyga ir kam ji reikalinga. Paskaitė knygutę apie lokį biblioteninką. Iš stebuklingos mįslių knygos minė mįsles. Daugelį mįslių vaikai įminė teisingai.
Ačiū bibliotekos darbuotojams už šiltą ir malonų priėmimą.
„Mažieji talentai“
 Kūrybinės raiškos savaitė „Mažieji talentai“ mūsų ugdytiniams suteikė daug malonių akimirkų. Visose darželio grupėse vaikus aplankė mėgstamiausių pasakų herojus–meškiukas (logopedė Monika Dimitrevičiūtė), linksmoji „muzika“ (neformaliojo švietimo mokytoja Ona Deniušienė), spalvingoji ,,dailininkė“ (auklėtoja Daiva Andriuškienė). Auklėtojos su vaikais, stebint dailininkei, įvairia technika piešė savo grupės personažą. Neformaliojo švietimo mokytoja supažindino su nematytais vaikiškais, netradiciniais muzikos instrumentais ir jų skambesiu. Kiekvienas muzikos dienos dalyvis turėjo galimybę pagroti įvairiais instrumentais. Teatro dienos akimirkos suteikė vaikams daug džiaugsmo vaidinant mėgstamų pasakų personažus.
Mažųjų talentų koncerte mažieji artistai inscenizavo ir vaidino trumpas pasakaites, deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko ir grojo muzikinio projekto ,,Skambančio dūdelės – 3“ dalyviai.
Darželio dailės galeriją papuošė vaikų nupiešti spalvoti, dideli paveikslai, o ten grupių įamžinti personažai. Taip pamažu skleidžiasi mažieji talentai.
,,Malūnėlis“ su tradicijomis ir papročiais
 Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ folkloro ansamblio „Malūnėlis“ dalyviai buvo išvykę į Latvijos Respublikos Aucės miesto vaikų lopšelį-darželį „Vecaucė“ organizuojamą šv. Martyno ir rudens šventę. Rudens darbų pabaigtuvės ir žiemos sutiktuvės, Lietuvoje dar minimos, kaip Ožio diena, skirtą pakviesti žiemą. Bendra kalendorinė šventė padėjo prisiminti ir įprasminti tradicijas ir papročius. Skambant latvių ir lietuvių liaudies žaidimams ir dainelėms persipynė dviejų tautų etninės kultūros formos.
Šventėje dalyvavo Aucės miesto folkloro ansamblis „Ligotne“ meno vadovė Inara Rumba, muzikos vadovė Vija Kursiete.
Ugdytinių įgytos žinios subrandins nuoširdų santykį su latvių folkloru, jo praeitimi ir dabartimi. Renginyje su vaikais dalyvavo vyresnioji auklėtoja Saulė Stancevičienė ir folkloro ansamblio vadovė Ona Deniušienė
Konferencija „Spalvos ir raštai mano krašto“
 Lietuvių liaudies išmintis sako „Paguosk drabužį vieną kartą, tave drabužis dešimtį kartų“. Lopšelio-darželio pedagogės ieškojo naujų kūrybinės raiškos būdų ir darbo formų su vaikais ir socialiniais partneriais, apibendrinant tautinio kostiumo metus. 2017 m. dar labiau įpareigojo pedagogus kuo daugiau suteikti žinių vaikams, gerai pažinti žemaičių krašto tautinius drabužius, organizuoti renginius, plenerus, kūrybines dirbtuvėles ir dalyvauti įvairiuose konkursuose.

Naujosios Akmenės vaikų l/d „Žvaigždutė“ įvyko respublikinė pažintinė – praktinė konferencija „Spalvos ir raštai mano krašto“. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi į konferenciją atvyko Šiaulių, Joniškio, Vilniaus, Akmenės rajonų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, neformaliojo švietimo mokytojai {muzikos mokymas, meninis ugdymas}, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos pedagogai, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistas, Akmenės krašto muziejaus direktorė, vaikų folkloro būrelių vadovai.

Dalykiški, išsamūs pranešimai, metodinių priemonių parodėlė, kūrybinės dirbtuvėlės konferencijos dalyviams suteikė naujų kompetencijų. Konferencijos organizatoriai tikisi, kad ikimokyklinukai kartu su pedagogais brandins dvasinę kultūrą ir lietuvių tautines vertybes.

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“
 Spalio 26 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja R. Borusevičiene ir visuomenės sveikatos priežiūros specialiste G.Bogdeliene dalyvavo konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus, saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatinti bendradarbiavimą. Konkursas vyko Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Gintarėlis“. Skyriuje vaikus pasitiko linksmieji draugai „Pimpačkiukai“, kurie kartu žaidė, linksmino, uždavinėjo klausimus. Komandos buvo vertinamos už prisistatymą, atsakinėjo į klausimus apie sveikatą, pastabumą, atliko saugumo užduotis, „varžėsi“ tarpusavyje komandos kapitonai, lenktyniavo estafetėje „Pastatyk bokštą“.
Nors prizinės vietos nelaimėjome, tačiau grįžome su padėka, dovanomis ir pilni gerų įspūdžių,
„Sveikatiados“ bėgimo maratonas
 Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniai dalyvavo sveikatiados bėgimo maratone. Saulėtą spalio 20 d. rytą auklėtojos pakvietė vaikus į bėgimo maratoną. Vyresnių grupių vaikai apibėgo darželio teritoriją, o mažieji ugdytiniai ją apėjo. Vaikai buvo apdovanoti padėkos raštais. Šis maratonas vaikams taip patiko, kad jie kiekvieną dieną apibėga ar apeina darželį.
„Rudenėli, kas gi tavo pintinėlėj?“
 Kūrybinės raiškos savaitė buvo spalio 9-13 d. Savaitės pradžioje vaikai buvo aplankyti grupėje su didele pintine, joje buvo įvairių medžių lapų. Vaikai išsirinko savo mėgstamo (žinomo) medžio lapus. Vaikai piešė medį, išsirinko lapus ir nuspalvino medžio lapus gražiomis rudeninėmis spalvomis bei po to antspaudavo. Visų grupių medžiai buvo skirtingi. Savaitės pabaigoje visi pasidžiaugė gražiai pasipuošusiais medžiais. Dailės galerijoje buvo surengta paroda.
Žaisdami vaikai lietuvių liaudies žaidimus susipažino su vaisiais, daržovėmis, miško gėrybėmis. Edukacinė aplinka vaikams suteikė galimybę pamatyti iš arti Rudenėlio gėrybes, paskanauti džiovintų obuolių, svarainių ir moliūgų.
Penktadienį vaikai susitiko su Dėde Rudenėliu. Kartu su juo keliavo rudens takeliu dainuodami, šokdami su spalvotais lapeliais. Rudenėlis užminė mįslių, mokė vaikus skaičiuotės, ragino valgyti kuo daugiau daržovių ir vaisių, kartu su vaikais žaidė. ,,Gandriukų“ grupės ugdytiniai pasekė ,,Daržovių pasaką“, o ,,Kiškučių“ grupės vaikai skaičiavo kartu su ,,ežiuku“ jo spygliukus. 
Visą savaitę buvo eksponuojami įstaigos bendruomenės kūrybiniai darbai, kurio tema "Zoologijos sodas".
Pažintinė ekskursija į alpakų ūkį
 Spalio 10 d. priešmokyklinio amžiaus ,,Kiškučių“ ir ,,Ežiukų“ grupės ugdytiniai, lydimi auklėtojų R. Borusevičienės ir S. Stancevičienės, vyko į pažintinę išvyką aplankyti ,,Mini Zoo“, kuris yra Šiaulių rajone Dargaičių kaime. Ugdytinius pasitiko ūkio šeimininkė, papasakojo ir parodė savo ūkį. Vaikai galėjo paglostyti meilias alpakas, lamas, pasigėrėti triušiais ir linksmais ožiukais, pamatyti nukirptas avytes ir ponius, paglostyti šinšilas ir arklį. Didelį įspūdį vaikams paliko didžiulis kupranugaris ir stručiai, asiliukų balsai. Ugdytiniai klausėsi pasakojimo apie alpakų ir kupranugarių vilną, galėjo ją paliesti, pamatė iš jos pagamintus gaminius. Ši kelionė ir pažintis su neįprastais gyvūnais buvo smagi ir pilna teigiamų emocijų, vaikai liko sužavėti.

Asistento diena
 Spalio 6 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė“ svečiavosi Akmenės rajono apskritojo stalo jaunimas. Gimnazistai susipažino su ikimokykline įstaiga, stebėjo meninio ugdymo mokytojos muzikos valandėles salėje ir auklėtojų veiklą grupėse. Būsimieji studentai atsakingai ruošiasi pasirinkti profesiją.

Tarptautinė mokytojų diena
 Tarptautinės mokytojų dienos proga ,,Ežiukų“, ,,Kiškučių“ ir ,,Boružėlių“ grupių ugdytiniai pasveikino auklėtojas skambiomis dainelėmis, nuotaikingu šokiu ir eilėraštukais padėkojo už atiduotą meilę, rūpestį, šilumą.

Pagyvenusių žmonių diena
 Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ugdytiniai spalio 2 d. aplankė Akmenės rajono socialinių paslaugų namų gyventojus.
Skambiomis dainelėmis, lietuvių liaudies žaidimais, instrumentine muzika pasveikino su pagyvenusių žmonių diena. Koncertui vaikus paruošė auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė, neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} muzikos mokytoja, ekspertė Ona Deniušienė.

Futbolo turnyras „Futboliuko žvaigždė“
 Rugsėjo 28 d. „Ežiukų“ grupės vaikai dalyvavo Akmenės rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų futbolo turnyre „Futboliuko žvaigždė“. Renginys vyko Naujosios Akmenės miesto stadione. Mažųjų futbolininkų neišgąsdino nei šlapia žolė, nei nuo rudens darganos permirkusi stadiono žemė. Visi buvo nusiteikę sportuoti. Prieš varžybas visi dalyviai atliko apšilimo mankštą – bėgo aplink stadioną atlikdami įvairius judesius rankomis ir kojomis. Vaikai buvo paskirstyti į šešias komandas. Kad skirtųsi priešininkų komandos žaidėjai, jaunieji futbolininkai vilkėjo skirtingų spalvų liemenėmis. Visos komandos sužaidė draugiškas tarpusavio varžybas.
Renginio pabaigoje vaikai buvo apdovanoti medaliais ir saldžiomis dovanėlėmis. Taip pat komanda gavo padėkos raštą ir futbolo kamuolį.
Į darželį grįžome gerai nusiteikę ir patyrę judėjimo džiaugsmą.
Popietė ,,Aš turiu dviratuką“
 Jau trečią rugsėjį rinkosi priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėveliai į sportinę pramogą ,,Aš turiu dviratuką“.
Ugdytiniai bendravo su piratais Aliu (auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė) ir Iriu (auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė): šoko piratų šokį, mankštinosi kaip piratai, aptarė saugaus važiavimo dviračiu taisykles, dalyvavo garbės parade apie darželį, važiavo su paspirtukais ir dviratukais atlikdami užduotis. Ugdytinių tėveliams teko linksma užduotis – važiuoti su vaikų dviratukais atliekant užduotis.
Atsisveikindami piratai Alis ir Iris padovanojo grupėms po dėlionę, o ugdytiniams po apyrankę – atšvaitą. 
Bendruomenės mankšta
 Rugsėjo 20 d. rytą visa lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė sugūžėjo į močiutės kiemelį bendrai mankštai, kurią vedė piratas Alis (auklėtoja Alina Pivanovičienė).
Po nuotaikingos mankštos piratas Alis pakvietė visus apeiti ar apibėgti daželį. Nuotaika buvo puiki.
Visa Lietuva šoka
 Saulėtą ir šiltą rugsėjo 19 d. vakarą, vaikų  l./d. ,,Žvaigždutė“ priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo etninės kultūros akcijoje ,,Visa Lietuva šoka“. Mažieji šokėjai su tėveliais, sesutėmis, broliukais linksmai sukosi rateliuose. Vaikus respublikinei akcijai paruošė neformaliojo švietimo mokytoja {meninis ugdymas} Irena Daščiorienė, neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} Ona Deniušienė.
Naujosios Akmenės miesto aikštėje skambėjo muzika, gausus mažų ir didelių šokėjų būrys parodė, kad tautinis šokis gyvuoja.
Rugsėjo 1-oji
 Rugsėjo 1-osios rytą vaikų l./d. ,,Žvaigždutė“ kiemelyje klegėjo ugdytiniai, rinkosi tėveliai, pedagogai. Mokslo ir žinių šventę atidarė atskridusi boružėlė (auklėtoja Alina Pivanovičienė). Sveikinimo žodi tarė l. e. direktoriaus pareigas Rasa Dagelienė.
Pradžiugino visus šventine nuotaika linksmi vaikų atliekami rateliai, žaidimai ir šokiai, kuriems pritarė neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} O.Deniušienė.
Boružėlė pakvietė visus pasisukti kūrybinių žaidimų karusėlėje, kuriuos aikštelėse parengė pedagogės. Šventės edukacinėje dalyje įsipynė sveikatos projekto ,,Kur joji, Jonai?“ žaidybiniai elementai. Dėkojame UAB ,,Grustė“ administracijai už saldžias dovanėles vaikams.
0 : skaičius iš viso